Gorčilo 28.mart – filmske projekcije biće emitovane u Domu kulture u Mokrinu

Posted by | March 23, 2015 | Aktuelno | No Comments

ornament

28. mart od 18 i 20 sati Gorcilo_RS_plakat

cena karte 250 din.

Gorčilo – Jesi li to došao da me vidiš
Dužina trajanja filma:     99 min
Država/Godina:     SRB/2015
Žanr:     komedija
Glumci:     Mima Karadžić, Andrija Milošević, Viktor Savić, Dubravka Drakić,
Boro Stjepanović, Emir Ćatović, Mladen Nelević, Anita Mančić, Kristina Stevović
Režiser:     Milan Karadžić

Sadržaj

Paralelno pratimo sukob između dvie porodice, Obada i Cvrkota, koje nisu u dobrim odnosima gotovo 20 godina, zbog međusobnog optuživanja o razlozima odlaska na robiju Zelja Cvrkote, koji je sedam godina proveo na Golom otoku. Politička zastranjenost, strah i isključivost očeva, stubova porodice, Gorčila Obada i Zelja Cvrkote, dolazi do ekstrema, jer su se apsurdno, njihova deca Petrašin Obad i Koviljka Cvrkota zaljubili jedno u drugo. I ne samo to, već je Koviljka zatrudnila. Njihova borba za budući zajednički život biće isprepletana brigom i borbom majki Grozdane Obad i Miluše Cvrkote, da se taj odnos ozvaniči, odnosno raskine. Važan segment filma predstavlja savest. Savest Maksima Obada, đeda, koji je odlučio da se promeni. Odlučio da svoja opredeljenja javno iskaže na način što će svoju porodičnu grobnicu napraviti sa ogromnim krstom. Pritisnut senkama prošlosti, golootočkim odlukama za i protiv, đed uprkos svima, podiže spomenik, na čijoj će nadgrobnoj ploči osvanuti ime Dimitrije. Ime čoveka, zbog kojeg se Maksim promenio. I naslov filma „Jesi li to došo da me vidiš“ jeste Maksimovo pitanje upućeno Dimitriju, kad ga konačno vidi. Taj spomenik i krst na spomeniku familije Obada biće okarakterisan kao skandalozan u partijskoj mašineriji, komitetu, koji priprema kandidate za predsednika opštine, a kandidati su članovi familija Prele Obad i Lale Cvrkota. Naravno, partija će zbog spomenika i krsta, izabrati Lala Cvrkotu. Marinko, trgovac, šef prodavnice, koja je u centru sela, predstavlja društvenu mrežu za sva aktuelna zbivanja, špijanja, manipulacije, a pored svega toga uporno šarmira Klaru, Geometrovu ženu, koja možda zna preko čijih livada je planirano da prođe put. A put znači novac. A zbog novca su mali ljudi spremni na sve… Godina 1968. je godina promena. Godina u kojoj će se u malom selu sudariti svetovi. Hipi pokret, sloboda tela, pokreta, ljubavi, energije koju predstavlja prelepa balerina, nasuprot ruralnom, zatvorenom, sistemu u kojem je pojedinac samo mali čovek ubog, uplašen i smešan u svojim planovima, sakriven iza izraza kolektivnog mišljenja.

bottom


Leave a Reply

Your email address will not be published.