„VLAST“ Gostovanje Narodnog Pozorišta „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina

Posted by | April 05, 2015 | Aktuelno | No Comments

ornament

„VLAST“ Gostovanje Narodnog Pozorišta „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina

Utorak, 7.april u 20 sati

režija i izbor muzike: DUŠAN PETROVIĆvlast poster
scenografija: MARIJA KALABIĆ
kostimografija: MARINA SREMAC
muzički saradnik: VLADIMIR AGIĆ AGA

Lica:
TOZA, ministar……………………………………………DEJAN KARLEČIK
LEPOSAVA, njegova žena…………………………….VESNA VARIĆAK
MILOJE, njegov tast…………………………………….MIRKO PANTELIĆ
MARA, njegova tašta……………………………………JELENA ŠNEBLIĆ
ARSA, njegov stric………………………………………..JOVAN TORAČKI
DOBROSAV, njegov drug iz škole……………………STEFAN JUANIN
MOMAK iz ministarstva………………………………..MILJAN VUKOVIĆ
MICA…………………………………………… SANJA RADIŠIĆ SUBOTIĆ
KUM SAVA…………………………………………….DRAGAN ĐORĐEVIĆ
KUMA……………………………………………………….NATAŠA LUKOVIĆ
SEOSKA DELEGACIJA…………………………..ZVONKO GOJKOVIĆ,
                                         ALEKSANDAR DOŠEN, MIRJANA ĆUK

Ana Aleksić Šajrer, vokalni konsultant
Vukašin Lalović, student dramaturgije na praksi
       
    inspicijent: JELENA RISTIĆ       
    sufler: MIRJANA ĆUK

Scenska tehnika:
Šef scene……………………………………………………… Srđan Vekecki 
Svetlo………………………..Aleksandar Brustul i Tomislav Stoiljković
Ton………………………………………………………………….. Dušan Istrat  
Dekorateri………………………………… Siniša Markov, Miroslav Lekić,
                                                                Milan Marić, Davor Ristić
Rekvizita…………………………………………………. Aleksandar Došen      
Video bim……………………………………………………. Aleksandar Ćuk
Garderoba…………………………………..Verona Sekač i Cvija Đuričin
Šminka…………………………………………………….. Draginja Puškarić
Krojački radovi………………………………………………. Aranka Aleksić
Stolarski radovi…………………….. Goran Janačković i Mile Gajinov
Bravarski radovi………………………………………………….Damir Ristić
Farbarski radovi……………………………………………..Miroljub Milićev
Pod rukovodstvom Vilmoša Kašlika

direktorka Pozorišta: Ivana Kukolj Solarov
organizatorka Dramske scene: Marijana Vujčin
urednik: Ivan Trifunjagić
marketing: Boško Đelilović
grafički dizajn: Uroš Stepanov

Dušan Petrović

Diplomirao je pozorišnu režiju 1993. godine u klasi profesora Miroslava Belovića. Ubrzo posle studija, 1994. godine počeo je da radi  na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu gde je i danas zaposlen kao redovni profesor na Katedri za pozorišnu i radio režiju. Do sada je režirao preko četrdeset predstava u Beogradu, Novom Sadu, Banjaluci, Somboru, Subotici…
U Narodnom Pozorištu „Toša Jovanović“ u Zrenjaninu do sada je režirao „Narodnog poslanika“ B. Nušića i „Graditelja Solnesa“ H. Ibzena.

REČ REDITELJA:

Imam utisak da u poslednjih trideset godina živimo u društvu u kome je suvišno pitanje zašto bi trebalo postaviti na scenu bilo koji Nušićev komad koji se bavi fenomenom vlasti u Srbiji. Istovremeno je nemoguće predvideti na koji način i do kojih granica je svaka vlast u ovoj zemlji bila spremna da iznova krši moralne principe i pravila zbog kojih postoji. Problem je što se događaji u stvarnom životu smenjuju velikom brzinom i često su mnogo komičniji i povremeno karikaturalniji nego oni koje možemo da prikažemo na sceni u klasičnoj postavci bilo koje komedije. U ovoj predstavi, inspirisan kabareom odnosno stand-up komedijom, želim da putem otvorene forme – u kojoj se pri svakom njenom izvođenju menja deo sadržaja – spojim svevremeni Nušićev pogled na naš mentalitet sa dnevno aktuelnim dešavanjima.

bottom


Leave a Reply

Your email address will not be published.